SMTP-port  

För att kunna skicka mail från tex Telias nät måste utgående mailserver kontaktas på port 587 (eller 26) istället för 25.

Här kan du se dialogrutorna för SMTP (utgående post) portinställningar:
(för att hitta dialogutorna, se beskrivning för SMTP-autentifiering)
Iphone (iOS 9)
Outlook Express 6

Outlook 2002
Mozilla Thunderbird

Iphone (iOS 9):

Under menyn Inställningar -> E-post...


Outlook Express 6:Outlook 2002Mozilla Thunderbird:

I Thunderbird, under menyn Verktyg -> Kontoinställningar...:
Tillbaka

© Magnus Stenman 2005