FormMail  

Med hjälp av FormMail kan man låta besökare fylla i ett formulär vars innehåll sedan skickas till någon av era e-mailadresser.
Ett exempel på ett sådant formulär visas här:

<form method=post action="http://www.ert-site.namn/cgi-bin/formmail.pl">
 <input type=hidden name="recipient" value="order@ert-site.namn">
 <input type=hidden name="subject" value="Order">
 <input type=hidden name="required" value="email,order">

 Namn:<br>
 <input type="text" name="namn" size="25">
 <br>
 E-mail:<br>
 <input type="text" name="email" size="25">
 <br>
 Problem:<br>
 <textarea wrap=soft name="order" rows=7 cols=25></textarea>

 <input type=submit value="Skicka">
</form>

Notera att bara lokala e-mailadresser (sådana som ligger på vår server) kan användas som default, om ni önskar skicka till externa adresser, kontakta support.

Manulalen till FormMail där beskrivning på övriga möjliga inställningar finns här.

© Magnus Stenman 2005