[logo: Berguv Nord]

Verksamhet

  • Dokumentera faktorer som kan påverka Berguvspopulationen i Norrland
  • Hålla häckningsplatser under uppsikt
  • Samarbeta med myndigheter,markägare,kraftbolag m fl
  • Verka för att hindra störande verksamhet och negativa miljöförändringar
  • Genom uppfödning,utsättning och andra åtgärder förstärka den befintliga uvstammen.
  • Sprida information om värdet av att bevara berguven som ett naturligt inslag i vår fauna.
  • Faunavårdsarbete-fågelskyddsverksamhet och rådgivning.

Tillbaka till Berguv Nord
© Berguv Nord 1996-2012