[logo: Berguv Nord]

Resultat

  • 1977 fanns 2 par och 7-8 ensamma hannar i hela Norrland.
  • Från 1982 till 2004 har 1680 uvungar släppts ut i frihet
  • Riksinventeringen 1999 fanns 77 par i totalt 140 berguvsrevir fördelat över hela Norrland
  • Inventeringen 2005 visar på en sjunkande population

Tillbaka till Berguv Nord
© Berguv Nord 1996-2012