[logo: Berguv Nord]

Historik

För att söka avvärja en katastrof för Norrlands berguvar bildades år 1977 projekt Berguv Nord. Det har sin förebild i projekt Berguv Sydväst som visat att en berguvstam i en landsända åter kan bli livskraftig genom bla avelsarbete och återutsättningar. 

Den största och nästan enda orsaken till uvstammens minskning är människan - både direkt och på omvägar. Förr var förföljelse och fångst av berguvar vanligt. Berguven fridlystes år 1950

Idag har mer svårbemästrade och smygande hot dykt upp: Miljögifter, ökade friluftsaktiviteter i markerna, avverkningar, täktverksamhet, kraftledningar, transformatorer och vägar stör och förändrar berguvens naturliga miljöer. 


Tillbaka till Berguv Nord
© Berguv Nord 1996-2012