Mänsklig förföljelse av berguv

Thomas Birkö
 
Följande historik visar bl a på hur en uvhäckningslokal i Västerbotten utsattes för förföljelse under en lång tidsepok under 1900-talet. Situationen vid denna boplats var långt ifrån unik i Norrland.
 
Under Berguv Nords arbete med dokumentation av äldre uppgifter, intervjuer med lokalbefolkning mm, har flera uppgifter om systematisk förföljelse inkommit. I Örnsköldsviks kommun finns det t ex uppgifter om en man som under 1930-40 talet årligen plundrade uvbon på ungar och sköt vuxna uvar på 5-6 häckningslokaler i sin omgivning. Han höll uvungarna hemma på gården och sålde den bl a till djurparker som t ex Köpenhamn Zoo och Skansen. Ytterligare minst tio uvhäckningslokaler i Örnsköldsvik har utsatts för liknande beskattning.

Östen Andersson och Ulf Boström har dokumentation från norra delen av Västerbotten med liknande uppgifter, där många människor tjänade stora summor pengar på att cyklande genomsöka vidsträckta arealer på sitt uvungafänge. En av dessa idoga män hade vid ett tillfälle samlat inte mindre än 40 uvungar i en bur på gården.

Uvungarna användes till olika saker. I början av 1900-talet bedrevs lokalt insamling av uvungar för tillverkning av bolster. Från en enda lokal kunde på detta sätt från slutet av 1800-talet fram till 1945 över 200 uvungar samlas in. Förutom till bolster, användes uvungar till bulvaner vid kråkskytte. Även export till djurparker i södra och mellersta Sverige och utomlands förekom.

I Västerbotten bekräftar 37 personer att illegal jakt med sax eller på konventionellt sätt förekommit vid 107 häckningar varvid ca 100 honor och 25 hannar kunnat avlivas samtidigt som ungefär 200 ungar aldrig blev flygga.

Nedanstående statistik från en häckplats i Västerbotten, tydliggör problemet. För anteckningarna, som omspänner tidsperioden 1944-1973, svarar Östen Andersson. De bygger dels på intervjuer med ortsbefolkningen och dels egna iakttagelser. Förföljelsen av uv förekom som synes långt efter att uven blev fridlyst 1950.

Historik över en häckplats i Västerbotten

1944 Häckning; Honan skjuten, två ungar ihjälslagna.

1945 Ensam hane;

1946 Häckning; Honan skjuten, två ungar ihjälslagna.

1947 Häckning; Honan skjuten, ungarna dog.

1948 Häckning; Honan skjuten två ungar ihjälslagna.

1949 Ensam hanne;

1950 Ensam hanne;

Berguven fridlyst

1951 Häckning; Hona och hanne skjutna, ungarna ihjälslagna.

1952 Ensam hanne;

1953 Ensam hanne;

1954 Häckning; Honan skjuten, två ungar ihjälslagna.

1955 Ensam hanne;

1956 Häckning; Tre ungar förgiftade med salt sill!

1957 Häckning; Misslyckades av okänd anledning.

1958 Häckning; Honan skjuten, två ungar ihjälslagna.

1959 Häckning; Två ungar sannolikt flygga.

1960 Häckning; Tre ungar sannolikt flygga.

1961 Häckning; En unge sannolikt flygg.

1962 Häckning; Honan skjuten, två ungar ihjälslagna.

1963 Häckning; Honan skjuten, två ungar ihjälslagna.

1964 Häckning; Två ungar sannolikt ihjälslagna.

1965 Häckning; Hona och hanne skjutna, en unge ihjälslagen.

1966 Uv skjuten i samband med harjakt.

1967 Uv påträffad eldödad.

1968 Häckning; Hona och hanne skjutna, två ungar ihjälslagna.

1969 Ensam hanne;

1970 Häckning; Honan skjuten, två ungar ihjälslagna.

1971 Ensam hanne;

1972 Ensam hanne;

1973 Ensam hanne; Uv fångad och dödad med sax!

Uvlokalen tystnat.
 

© Berguv Nord 1996-2012