Riksnventering på Berguv i Sverige vintern 2009

För att följa upp den förra Berguvsinventeringen från 1999 skall Berguven vara riksinventeringsart 2009.Uppenbarligen har Berguven minskat i antal i hela Sverige på sista årtiondet och detta har förvånat alla, som har arbetat med topprovfågeln i jordbrukslandskapet.

Vi tror dessvärre att sorkstammen kommer att vara väldigt dålig i vinter. Det passar ju inte så bra med inventering ett sådant dåligt år, då vi vill ha relevanta resultat i år

Vi inom Berguv NORD ber alla i länet att hjälpa till att inventera era gamla lokaler. Som ni vet börjar den ropa i slutet av Februari och håller på tills i början av April. Den mest intensiva perioden är på kvällarna under andra halvan av Mars.

Den ropar särskilt vid skymningen, just då det börjar mörkna, så man inte kan urskilja att läsa tidningen.

 

Vädret påverkar ropvilligheten och väderomslag till mildare väder är ett säkert, gott tips!

Hör av er till någon av de inventeringsansvariga för varje kommun med rapporter, gärna samma kväll ni hör uven. Och hör ni två uvar samtidigt blir det jätteintressant- då är det paret som är igång!  Honan har den ljusa stämman, som svarar hannens starka Ho-åh.

 

Vi är mycket tacksamma för detta och hoppas att du även i år kommer att få en stund över till att lyssna efter uv där du bor, då vi inte har medlemmar boende nära dig!

Vad gör man? .. och hur?

Under söndag och onsdags-kvällar från 1 Mars fram t o m 22 April önskar vi att du, om du har möjlighet, kan lyssna efter uvrop under 15 minuters tid på kvällen, just när det skymmer.

Det innebär att bästa tidpunkten senareläggs med upp till en halvtimme under senare delen av inventeringsperioden!

 

Plats, tidpunkt mm är viktiga noteringar. Du kan även notera om du har lyssnat och inte hört någon berguv.

Vill du lyssna andra kvällar än föreslagna så är det helt OK. Oftast ropar uven i samband med väderomslag från kallt till varmt.